• Croatian
  • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Servis i održavanje

Jedna od veoma važnih stvari za ispravan rad uređaja je njegov godišnji pregled koji podrazumijeva umjeravanje sondi i uređaja, pri čemu se dobije jednogodišnje jamstvo.

Senzori u sondama su aktivni elementi čija se osjetljivost sa vremenom smanjuje ovisno o uvjetima u kojima se nalaze, te ih se mora pregledavati i baždariti ispitnim smjesama plinova da bi ispravno funkcionirale.

Sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para služe upravo za sigurnost građana i imovine te postoje zakonske odredbe po kojima oni moraju uvijek biti u ispravnom stanju te se moraju servisirati i funkcionalno ispitati svakih dvanaest mjeseci što je obaveza vlasnika sustava.


Napomena:
Često se u praksi nailazi na nerazumijevanje značenja potrebe pregleda, odnosno servisiranja plinodojavnih sustava, te razlikovanja servisiranja od ispitivanja funkcionalnosti.

Zato želimo skrenuti pažnju na:

Prema članku 38. i 40. Zakona o zaštiti od požara, “Narodne novine”, broj 92/10, sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para služe za sigurnost građana i imovine te se oni moraju održavati u ispravnom stanju prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu mora postojati evidencija (obavljeni radovi se upisuju u knjigu održavanja sustava).


AUREL d.o.o., kao proizvođač, zahtijeva pregled i kalibraciju sustava,odnosno servis, svakih 12 mjeseci. Kod nekih drugih, inozemnih, proizvođača taj rok može biti i znatno kraći.

Razlog: Mjerne sonde kao elementi za detekciju plinova koriste poluvodičke efekte na kristalu Sn oksida ili neki drugi kemijsko-fizikalni efekt koji absorpcijom u atmosferi određenih plinova i para mijenjaju svoje električke karakteristike. Sonde kao aktivni poluvodički elementi podložni su promjenama svojih karakteristika tijekom rada, a trajnost efikasne upotrebe u mnogome ovisi o njihovom smještaju i čistoći kontroliranog prostora. Uz to, sami elementi elektroničkih sklopova plinodojavnih centrala podložni su promjenama svojih karakteristika tijekom rada.

Puštanje u pogon

Nakon isporučenog novoproizvedenog plinodojavnog sustava i njegove montaže naši ovlašteni djelatnici obavljaju prvo puštanje u pogon uređaja.

Tom prilikom provjeravaju se svi spojevi sustava i uređaj se pušta u pogon. Nakon toga slijedi provjera sondi i po potrebi baždarenje.

Uređaj je umjeren u servisu, ali uvijek postoji mogućnost da se zbog intalacije i različitosti presjeka vodiča sonda ne aktivira pa ju je potrebno umijeriti na samoj lokaciji. Još se vrši provjera aktiviranja indikatora ili izvršnih funkcija ako ih ima. Kad se sve podesi i pusti u rad, slijedi obuka korisnika i ovjeravanje tehničke dokumentacije u kojoj se potvrđuje garancija.

Ukoliko postoji neispravnost u radu sustava naši djelatnici su dužni su je otkloniti u što kraćem roku, a najkasnije za 72 sata.

Ovu radnju isključivo obavljaju naši djelatnici, a ukoliko to obavi neovlaštena osoba prestaju uvijeti jamstva.

Pristupačnost