• Croatian
  • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Projektiranje plinodojave

Projektiranje plinodojavnih sustava je danas široko područje, za koje postoji mnogo uputstava i propisa

Pri projektiranju plinodojavnih sustava uz sve važeće propise za projektiranje električnih instalacija treba koristiti i zakone, pravilnike, norme te direktive EC vezane za prostore ugrožene potencijalno eksplozivnim atmosferama, otrovnim plinovima ili isticanjem rashlanih tvari, te norme za opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u njima.

Prije odabira opreme, odnosno tipa plinodojavnog sustava, potrebno je znati namjenu i rizike, za ljude, postrojenje i okoliš, u prostoru koji treba nadzirati.

Prema procjenama rizika, eleboratima i priručnicima, koje poslodavac treba izraditi ili pribaviti, plinodojavni sustav može biti namijenjen za:

  1. Prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
  2. Prostore ugrožene otrovnim tvarima
  3. Postrojenja koja koriste tvari sa utjecajem na globalno zatopljenje ili oštećenje ozonskog omotača
  4. Prostore ugrožene sa više različitih, gore navedenih, faktora

Pristupačnost