• Croatian
  • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Projektiranje vatrodojave

Za pravilno projektiranje sustava za zaštitu od požara potrebno je uzeti u obzir razne kriterije.

Tu uključujemo uvjete za gorenje, moguće načine razvoja požara, efekte visine i konfiguracije stropa, ventilaciju prostorije te temperaturu.
Opća namjena tih sustava je detekcija i gašenje požara prije nastanka velike štete. Aktivnu zaštitu možemo podijeliti na sustave za detekciju požara i sustave za gašenje požara.

U sustavima za detekciju požara koriste se razni vatrodojavni detektori, kao detektori dima, topline i plamena.

Kriteriji kod projektiranja vatrodojavnih sustava moraju uključivati osnovne funkcije sustava.Te funkcije mogu uključivati:

  • obavještavanje prisutnih u zgradi o statusu sustava,
  • uvjete za evakuaciju,
  • uzbunjivanje službi organizirane pomoći za gašenje požara (vatrogasci),
  • detekciju specifične faze požara (dimljenje ili gorenje) i razvoja požara,
  • aktiviranje sustava za gašenje požara,
  • te nadziranje procesa da bi primijetili nenormalnosti uzrokovane požarom.

Priprema kriterija je osnova u projektiranju sustava za zaštitu od požara. Kriteriji projektiranja daju parametre za specifikaciju sustava i primjenjuju se u konstrukcijskim shemama i detaljnim specifikacijama. Kriteriji moraju uključivati inženjerski studij svakog područja koji definira tip gorenja u tom području i mogući način razvoja požara. Kod projektiranja je potrebno uzeti u obzir konstrukcijske funkcije ustanove.

Za optimalan razmještaj detektora bitna je visina i tip konstrukcije stropa. Drugi parametri zgrade koji se moraju razmotriti su ventilacija i temperatura svakog područja. Za vrijeme analize u projektiranju moraju se definirati prirodni i umjetni tokovi zraka. Kriteriji projektiranja određuju funkcije i rad sustava u cjelini.

Pristupačnost