• Croatian
 • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

PDP-13EX

Detektor PDP-13EX je izveden u protueksplozijskoj zaštiti. Tip PEX zaštite II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb

Plinodojava

Sonde za detekciju plina

Opis proizvoda

 • Podesivi detektor plina PDP-13EX
 • Namjena: EX Zona 1 i Zona 2
 • Tip senzora poluvodički, Figaro
 • Napajanje 10VDC,
 • Detekcija otrovnih, zapaljivih i ekplozivnih plinova, dva nivoa detekcije
 • metan, propan, butan, (20% i 40% DGE)
 • para alkohola, metanola, etanola, benzina, kerozina, ksilola, etilena, etilen oksida, razrjeđivača, itd. (20% i 40% DGE)
 • amonijaka (20% i 40% DGE), te otrovnosti u prostorima u kojima ljudi ne borave trajno (strojarnice rashladnih postrojenja) 350-500 ppm NH3,
 • vodika, acetilena(20% i 40% DGE)
 • Tip protueksplozijske zaštite ll 2G Ex ib mb llC T4 Gb
 • Broj EC certifikata: EXA 14 ATEX OO35X
 • EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-18:2015/A1:2017

Detektor plina PDP-13EX je elektronički uređaj kojim se detektira prisutnost određene skupine otrovnih, zapaljivih i eksplozivnih plinova i para iznad unaprijed zadane koncentracije.
Ulazni dio detektora je izveden kao Zener-barijera sa osiguračem. Najveća prednost ovih sondi je ta što mogu detektirati eksplozivne plinove i idealne su za kotlovnice (metan, propan butan, gradski plin), strojarnice(amonijak), a izrađene su u protueksplozijskoj zaštiti i odlikuje ih niska cijena s obzirom na izvedbu, te dug vijek trajanja.
Ovisno o uvjetima u kojima se nalaze vijek trajanja je od dvije do šest godina, a nerijetko traju i po deset godina i više. A brojka od preko 20500 prodanih detektora dovoljno govori o njihovoj kvaliteti.

Pošaljite upit

Pristupačnost