basic site inner content two columns

Izmjenjivi senzori

Izmjenjivi senzori tip x-change PolyGard2 i PolyXeta2 (EX izvedba)

Izmjenjivi senzori tip-a x-change PolyGard2 i PolyXeta2 (EX izvedba) su proizvodi novije generacije senzora, a sa komandnom pločom detektora su spojeni preko sučelja RS 485. Prednost ovog tipa senzora je tome što kod zamjene senzor možete kalibrirati neovisno o matičnoj ploči senzora tako da postojeći senzor zamjenite drugim, novim ili kalibriranim bez da mjenjate cijeli detektor. Ovo uvelike smanjuje cijenu i brzinu servisa.