basic site inner content two columns

Plinodojavne centrale

Plinodojavna centrala je upravljačka jedinica na kojoj se vrši monitoring sondi za detekciju plina odnosno očitava njihovo stanje predalarm, alarm, pogon, kvar,servis.
Plinodojavne centrale

Ovisno o potrebama i zahtjevima projekta centrala može imati više nivoa detekcije, dojavu kvara, razne indikatore (sirene, bljeskalice, daljinske monitore, obavijesne panoe), dojavu na mobitel/telefon, pomoćno napajanje ili neke posebne zahtjeve.
Imamo nekoliko tipova plinodojavnih centrala koje se odabiru na temelju projektnih zadataka tj, vrsti i broju plinodojavnih sondi koje na njih treba priključiti. Treba obratiti pažnju na kompatibilnost plinodojavne centrale i sondi za detekciju koje se priključuju na samu centralu.

Filter

Sorter proizvoda

Multi-Sensor-Controller MSC2

Multi-Sensor-Controller MSC2

Plinodojavna centrala namjenjena za konstantno praćenje ambijentalnog stanja okoline u slučaju povišene koncentracije zapaljivih i otrovnih plinova, rashladnih tvari - freona i kisika.
Prikazano 7 do 7
Stranica: PrvaPrijašnja12SljedećaZadnja