basic site inner content two columns

Vatrodojavne centrale

Vatrodojavna centrala je upravljačka jedinica sustava za dojavu požara.
Vatrodojavne centrale

Ona ostvaruje komunikaciju sa automatskim javljačima koji joj prosljeđuju informaciju o stanju okoline u kojoj se nalaze.

Na temelju dobivene informacije centralna jedinica vrši daljnje radnje u smislu prosljeđivanja alarma, obavijesti ili nekog naloga za izvršenje. Postoji više tipova vatrodojavnih centrala koje odabiremo na osnovu zahtjeva pojedine konfiguracije i zahtjeva projekta.

Filter

Sorter proizvoda

Protec Algo-Tec 6100

Protec Algo-Tec 6100

Protec Algo-Tec 6100 je digitalna interaktivna adresabilna vatrodojavna centrala.
Protec Algo-Tec 6300

Protec Algo-Tec 6300

Protec Algo-Tec 6300 je digitalna interaktivna adresabilna vatrodojavna centrala.
Protec Algo-Tec 6400

Protec Algo-Tec 6400

Protec Algo-Tec 6400 je digitalna interaktivna adresabilna i umreživa vatrodojavna centrala.