• Croatian
  • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

EU projekt

Aurel d.o.o. unapređuje svoje poslovanje korištenjem EU sredstava natječajem E-impuls.
Bespovratna sredstva se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06
Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1952

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u izradu novog plinodojavnog sustava baziranog na IKT-u

Aurel d.o.o.
Borongajska cesta 81/b
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 62871653225

Razdoblje provedbe Projekta je od 15. listopada 2017. do 15. listopada 2018. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 311.050,00 HRK
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 261.282,00 HRK

Opis projekta:

Cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u izradu novog plinodojavnog sustava baziranog na IKT-u, što podrazumijeva izradu nove plinodojavne centrale i novog detektora za detekciju eksplozivnih plinova. Dodana vrijednost projekta sastoji se u izradi novog proizvoda koji ima potpunu softversku bazu koja će omogućiti detekciju eksplozivnih plinova iz centrale, čime se povećava sigurnost za cjelokupnu zajednicu, smanjuju troškovi za klijente te povećavaju prihodi od prodaje rješenja na domaćem i međunarodnom tržištu. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, odnosno povećati broj zaposlenih za 40%, povećati učinkovitost, proširiti tržište te povisiti prihode od prodaje proizvodnih usluga. Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici (postojeći i oni zaposleni projektom).

Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetnu uslugu i bržu isporuku iste.

Kontakt osoba: Zlatko Dičak, direktor, +385 98 282 052
Kontakt adresa elektroničke pošte: aurel@aurel.hr
Web adresa: https://www.aurel.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Pristupačnost