• Croatian
 • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Senzorska pločica SB2

Senzorska pločica sa RS 485 sučeljem za integraciju senzorskog kućišta sa senzorom tip SC2

Plinodojava

Sonde za detekciju plina

Opis proizvoda

Na ovaj tip senzorske pločice SB2 mogu biti spojena tri senzora sa kućištem preko lokalne BUS linije. U ovom slučaju SB2 odnosno senzorska pločica osigurava napajanje i protok podataka sa senzorom koji se nalazi u odvojenom kućištu u obliku digitalne komunikacije. Komunikacija između detektora koji se sastoji od senzorske pločice i kućišta senzora sa senzorom i plinodojavne centrale DGC-06 odvija se preko RS 485 sabirnice DGC-06 protokolom. Ostali komunikacijski protokoli se osiguravaju izravnim spajanjem na BMS.
Senzorsko kućište sa senzorom se povezuje sa sanzorskom pločicom običnim konekcijskim kabelom, tako da senzor može bit kalibriran neovisno o mjestu instalacije.
Senzorska pločica prepoznaje priključeni senzor što možemo vidjeti led indikacijom koja se nalazi na pločici senzora na koju se on montira kao novi ili nakon kalibracije. Za kalibraciju na terenu također se može koristiti Kalibracijski alat za DGC-06 za lako umjeravanje senzora.

 • Napajanje: 16-29 V DC, zaštićeno u slučaju zamjene polariteta
 • Potrošnja energije: (24 V DC) samo MSB2 ploča 10 mA (0,24 VA)
 • Radna temperatura: -35 ° C do +50 ° C (-31 ° F do 122 ° F)
 • Raspon Vlaga: 15 - 95% RH nije kondenzacije
 • Temperatura skladištenja: 5 ° C do 30 ° C (41 ° F do 86 ° F)
 • Vrijeme čuvanja: 6 mjeseci
 • Lokalni BUS: 1-wire / 19200 Brzina
 • Područje BUS: RS 485/19200 Brzina
 • Prijenos BUS: 2-wire / 19200 Brzina
 • Vrsta zaštite: IP 65
 • DIREKTIVE:
 • EMC direktive 2014/30 / EU
 • Niskonaponska Direktiva 2014/35 / EU
 • CE
 • SUKLADNOST:
 • EN 50271
 • EN 61010-1: 2010
 • ANSI / UL 61010-1
 • CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1

  http://www.msr-electronic.de/en/produkte-gebaeude/products/sensors.html
Pošaljite upit

Pristupačnost