• Croatian
  • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Kontrolna jedinica Tip PCL-MU-X

Kontrolna jedinica PCL-MU-X za regulaciju parkinga u zatvorenim prostorima

Pametni parkirni sustavi

Parking u zatvorenom

Opis proizvoda

  • Napajanje 230VAC/24VDC, UPS 2 x 12VDC, 7,2Ah (ovisno o konfiguraciji)
  • Mogućnost priključenja 32 senzora po jednoj BUS liniji (1-6)
  • Kontrolna jedinica posjeduje vlastiti software za servis i konfiguraciju
  • Kalibracija i deaktivacija svih senzora je moguća odjednom
  • LED boje svih senzora se mogu mijenjati
  • Posebno kućište nam pokazuje svjetlucanje svakog senzora kako bi znali da je ispravno adresiran
  • Velike softverske mogućnosti podešenja preko dobivenih informacija
  • Jednostavana montaža i konfiguracija sustava

Ovaj tip kontrolne jedinice koristi se u kombinaciji sa ultrazvučnim senzorima za detekciju zauzetosti parkirnih mijesta. Na kontrolnu jedinicu tip PCL-MU-X može se priključiti od 1 do 6 BUS linija, a na svaku liniju do 32 senzora iz serije PU-02 preko 485 sabirnice.
Informacije koje preko senzora dobijamo na centralnu jedinicu možemo dalje obrađivati te ih po potrebi prosljeđivati na obavijesne panoe, svjetleće toteme, mobilne aplikacije.
Također preko dobivenih informacija možemo imati statistiku posjećenosti i okupiranosti parkirnih mjesta, a po potrebi se ovaj sustav može povezati i sa sustavom za detekciju gljikovog monoksida (CO) u garažama kako bi se najbolje optimizirao njegov rad.

Pošaljite upit

Pristupačnost