basic site inner content two columns

EN 50545 pridrzavanje standarda i normi na polju detekcije plina

Sve vedom kontrolom i inspekcijskim nazdorom zakonodavna tijela i inspekcijske službe žele uvesti red i kontrolu prilikom stavljanja raznih uređaja i proizvoda na tržište.

Sve vedom kontrolom i inspekcijskim nazdorom zakonodavna tijela i inspekcijske službe žele uvesti red i kontrolu prilikom stavljanja raznih uređaja i proizvoda na tržište. Stoga se mnogi proizvođači i distributeri koji ne poznaju zahtjeve europskoga i svjetskog zakonodavstva pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s nizom problema.Ti problemi se uglavnom odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih normi za odgovarajude proizvode. Tu se prvenstveno misli na provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti, te označavanje proizvoda.
Na polju uređaja za detekciju plina susredemo se sa sličnim problemom. Kao za primjer navodimo sustave za detekciju plina u garažnim i tunelskim prostorima.
Standardi, odnosno norme za ovu grupu proizvoda su EN 50545, EN 50545-1, EN 50271, UL 2075/24. Međutim na tržištu se nalaze razni uređaji koji služe za detekciju plinova u garažama i tunelima, a ne zadovoljavaju ove standarde (čak i od nekih renomiranih proizvođača). Izjave sukladnosti koje se izdaju za ove uređaje u puno slučajeva pokrivaju samo EMC ili su napravljeni prema nekim drugim standardima. Stavljajudi takve uređaje na tržište proizvođači, distributeri odnosno instalateri krše propis i dovode u pitanje sigurnost i živote građana i imovine.
Upozoravanjem na ovu problematiku najviše želimo skrenuti pozornost projektantima i nadzornim tjelima pri izradi same projektne dokumentacije gdje se i definiraju kriteriji odnosno norme za ove uređaje.
Kao firma sa dugogodišnjim iskustvom vam možemo ponuditi plinodojavne sustave njemačkog proizvođača MSR Electronic čiji su proizvodi napravljeni prema svim važedim standardima detekcije plina u cijelosti.

http://www.msr-electronic.de/start.html
http://www.aurel.hr/hrvatski/proizvod_5/dgc-06_21/